از حمله مجری استقلالی به علی کریمی تا تمسخر پرویز مظلومی؛ همه گاف‌های فوتبالی مجریان رنگی تلویزیون (گزارش ویژه)

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رفتار عجیب مجری شبکه 3 روی آنتن زنده اولین اشتباه این شکلی در تلویزیون نبود.