کهکشان راه شیری تخت نیست، پیچ‌وتاب دارد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند بر خلاف آنچه تاکنون پنداشته می‌شد راه شیری، کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم، پیچ و تاب دارد و تخت نیست.