آمریکا نفت خام سبک جدیدی را برای جایگزینی نفت ایران راهی بازار کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که آمریکا نفت خام سبک جدیدی را راهی بازار کرده و برای خریداران آسیایی فرستاده است تا جایگزین نفت خام ایران برای تامین نیازهای بزرگترین کشورهای تولیدکننده محص