رخشانی مهر عنوان کرد:\r\nتخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان جهت جمع آوری بخاری های نفتی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان برای جمع آوری بخاری های نفتی به استان ها تخصیص یافت .