اعتمادملی حتما در انتخابات شرکت می کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تهران - ایرنا : راهبرد حزب اعتماد ملی از ماه ها قبل با تشکیل کمیته انتخابات در دفتر سیاسی این حزب تعیین شده و در آن راهبردهای مختلفی که می تواند پیش روی جبهه اصلاحات در این انتخابات قرار داشته باشد با دعوت از کارشناسان سیاسی تبیین و تشریح شده است.