پومپئو به غنی: استراتژی ترامپ تغییری نکرده است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که در استراتژی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد جنوب آسیا از جمله تعهد به خروج از افغانستان براساس شرایط از افغانستان تغییری ایجاد نشده است. اظهارات اخیر ترامپ در مورد جنگ افغانستان جنجال برانگیز شده بود.