گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زندانی سیاسی شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فرنگیس مظلوم مادر «سهیل عربی»،‌ فعال مدنی زندانی در ایران را محکوم کرد.