پس از چند روز اعتراضات مردمی، فرماندار پورتوریکو استعفا کرد | DW | 25.07.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ریکاردو روسِلو، فرماندار پورتوریکو پس از چند روز اعتراضات و تظاهرات مردم از مقام خود کناره‌گیری کرد. صدها هزار تن در چند روز گذشته علیه او تظاهرات کرده و پارلمان نیز طرح عزل او را آغاز کرده بود.