«نمایندگان مجلس حق سوال یا انتقاد از سپاه را ندارند»

Redirecting to full article in 5 second(s)...

29 نماینده مجلس ایران سه‌شنبه 23 ژوئیه، خواستار سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیات رییسه این مجلس بدلیل