جنایت هولناک در شهر نشتیفان خواف / حمله به زوج جوان در کوهستان/ فوت زن جوان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

افراد ناشناس با حمله به زوج جوان باعث مرگ خانم و مصدومیت شدید همسر وی شدند.