ضرب وشتم یک بانوی خبرنگار توسط مامور شهرداری بغلان در افغانستان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) سه‌شنبه 23 ژوئیه اعلام کرد که یک بانوی خبرنگار توسط