عوامل موثر بر اعتیاد زنان در افغانستان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دولت افغانستان اعلام کرد 45 درصد از زنان معتاد در این کشور، توسط اعضای خانواده به این راه کشیده شده‌اند. - خبرگزاری آناتولی