اجازه ایجاد ناامنی و دخالت بیگانگان را در منطقه نمی‌دهیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان با حضور در محل اقامت آیت الله رئیسی با رئیس جمهور کشورمان دیدار و پیرامون موضوعات مهم منطقه ای و مناسبات دوجانبه گفت و گو کرد.