روزی یک میلیاردر به شمار میلیاردرهای دلاری چین افزوده می‌شود | DW | 27.10.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تعداد میلیاردرهای چین در سال گذشته ۳۰۷ نفر افزایش یافت. موضوع بر سر واحد پول چین نیست، از میلیاردر دلاری سخن می‌رود. بر اساس آمار منتشر شده تعداد میلیاردرهای دلاری چین در یک دهه پنج برابر شده است.