اردوغان دستور اخراج سفرای ۱۰ کشور از جمله آمریکا و فرانسه را صادر کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس‌جمهوری ترکیه گفت که سفرای خارجی اگر دیگر «شناختی» از ترکیه ندارند باید این کشور را ترک کنند.