تاکید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل پروژه باند دوم جاده پارس آباد - اردبیل

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس جمهور تسریع در ساخت پروژه نیمه‌تمام باند دوم جاده پارس آباد - اردبیل را برای رفع دغدغه و نگرانی مردم درباره تصادفات و تلفات جاده‌ای دارای اهمیت مضاعف دانست و بر تکمیل این جاده در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب تاکید کرد.