«آری» اکثریت مطلق شهروندان سوئیس در همه‌پرسی ازدواج همجنس‌گرایان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پارلمان سوئیس در سال ۲۰۲۰ ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخته بود. با این حال اتحاد دموکرات مسیحی، بزرگ‌ترین حزب سوئیس به امید مسدود کردن این قانون، کار را به رفراندوم کشید.