ادعای معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر منزوی کردن ایران در گذشته

Redirecting to full article in 5 second(s)...

معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا مدعی شد که این کشور در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ توانست ایران را منزوی کند.