شهردار طالبان در کابل: به کارمندان زن گفتیم در خانه بمانند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

حمدالله نعمانی، شهردار جدید طالبان در کابل به کارکنان زن این اداره گفته است که در خانه بمانند مگر اینکه شغل آنها توسط یک مرد انجام‌پذیر نباشد.به باور او