هزاران مهاجر برای رسیدن به آمریکا در رودخانه مرزی به آب زدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

آنها پس از گذشتن از راه‌های دشوار به مکزیک رسیده‌ و اکنون با پای پیاده از رود مرزی ریو گرانده در شمال این کشور می‌گذرند تا به شهر دل ریو در خاک آمریکا برسند.