شمار افرادی که در چین واکسن کامل کرونا زدند از یک میلیارد نفر گذشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مقامات چینی با وضع تعطیلی‌های هدفمند، محدودیت سفر، آزمایش جمعی و تعطیلی مدارس قبل از تعطیلات عمومی یکم اکتبر که دوران اوج گردشگری یک هفته‌ای در این کشور است، کار مهار بیماری را آغاز کرده‌اند.