دادستان نیویورک: فرماندار کومو چند زن را مورد آزار جنسی قرار داده است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از کارمندان پیشین فرمانداری نیویورک گفته است که اندرو کومو، دست خود را زیر بلوز این زن کرده است و او را مورد تعرض قرار داده است.