دکتر صابریان سرپرست سازمان اورژانس کشور شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر بهداشت با درخواست استعفای دکتر پیرحسین کولیوند از ریاست سازمان اورژانس کشور، موافقت و دکتر پیمان صابریان را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.