ممانعت از ادامه تحصیل اساتید پیام نور با اخذ تعهد کتبی/ 'اخراج' با استناد به شاخص‌های جدید استخدامی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی: نمی‌گذاریم در حق کسی اجحاف شود/ مجلس: شأن استادی اعضای هیات علمی نباید لطمه بخورد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به اعتراض اعضای هیات علمی پیام نور نسبت به حکم قطع‌ همکاری و تبدیل وضعیت آنها گفت: استاد با معدل ۱۲ اخراجی در دانشگاه پیام نور کمتر از انگشتان دست است، لذا اعضای هیات علمی که شرایط لازم را دارند، اعتراض خود را به هیات عالی جذب ارسال کنند و برای بررسی درخواست دهند تا در حق کسی احجاف نشود.