روحانی در آخرین جلسه هیات دولت: بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس جمهوری ایران در آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم گفت بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم چون نمی‌شد و مفید نبود؛ می‌ترسیدم وحدت ملی صدمه ببیند. - خبرگزاری آناتولی