بیش از نیمی از جمعیت آلمان به طور کامل علیه کرونا واکسینه شده‌اند | DW | 28.07.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

به گزارش وزارت بهداشت آلمان، بیش از نیمی از مردم بطور کامل واکسینه شده‌اند. بیش از ۶۱ درصد یک دوز واکسن دریافت ‌کرده‌اند. در میان شماری تمایل به واکسینه شدن کاهش نشان می‌دهد.