اقدامات نیروهای دولتی و نظامی در خوزستان قابل توجه است/ بزودی اتفاقات خوبی در استان رقم می‌خورد/ آب را منتقل نکنند خوزستان خشک نمی شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نماینده شهرستان های ایذه و باغملک با اشاره به فقر وتنگدستی مردم و بیکاری جوانان ایذه و مشکلات بی آبی این شهرستان، گفت: اگر مشکلات برطرف شوند شاهد تنش های اجتماعی در این شهرستان ها نخواهیم بود.