تعداد بستری ها به ۲۶۴۲ نفر رسید/۶۶۰ بستری جدید و ۱۳ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته/حال جسمانی ۳۵۲ نفر وخیم گزارش شده است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سید عباس موسوی گفت:در حال حاضر دو هزار و ۶۴۲ بیمار کرونایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند که ۶۶۰ نفر از این تعداد جدید و مربوط به ۲۴ ساعت گذشته است.