حداقل 57 مهاجران در سواحل لیبی غرق شدند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بر اثر واژگونی یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در سواحل لیبی حداقل 57 نفر غرق شدند. - خبرگزاری آناتولی