اعتراض صالحی امیری به وزیر ورزش ژاپن برای معطلی کاروان در فرودگاه

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رییس کمیته ملی المپیک اعلام کرد دو مرتبه به وزیر ورزش ژاپن در مورد معطلی کاروان ایران در فرودگاه اعتراض کرده است.