کرونا در ایران؛ بیماران کرونایی گلستان «کف زمین بیمارستان‌ها می‌خوابند»

Redirecting to full article in 5 second(s)...

غلامعلی کوهساری، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در صحن علنی مجلس ایران اظهار داشت به دلیل کاهش ظرفیت پذیریش بیمارستان‌ها بیماران در گلستان کف زمین