معترضین در تهران شعار 'مرگ بر دیکتاتور' سر دادند | DW | 26.07.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دامنه اعتراضات خوزستان بعد از تبریز اکنون به تهران رسیده است. معترضان در مرکز پایتخت علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند. فیلم‌های زیادی از معترضین در فضای مجازی منتشر شده است.