«اتحاد برای نوید» خواستار تعلیق مدال طلای المپیک عضو سپاه پاسداران شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در میان انتقادات گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از کمیته بین‌المللی المپیک بابت اعطای مدال طلای رشته تیراندازی المپیک توکیو به یکی از اعضای سپاه