مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی در قالب یک بیانیه

Redirecting to full article in 0 second(s)...

۴۸ کسب و کار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند.