راه‌آهن سراسری ایران به عنوان میراث جهانی در فهرست یونسکو به ثبت رسید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

راه آهن سراسری ایران در سال ۱۳۱۴ به بهره‌برداری کامل رسید اما کار احداث آن از سال ۱۳۰۶ آغاز شده بود. این مسیر خط آهن از بندر ترکمن در شمال ایران آغاز می‌شود و به بندر امام خمینی (بندر شاهپور سابق) در جنوب کشور می‌رسد.