مرگ ۵ تن در پی حریق کارگاه مبل‌سازی در جنوب تهران

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی در جنوب تهران سبب مرگ پنج تن شد.