ده‌ها وکیل دادگستری از کارگران معترض در ایران حمایت کردند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه شماره ۴ خود از دیدار و گفت‌وگوی افرادی از «کمپین ۲۰-