جامعه ما راهی جز اصلاح‌طلبی ندارد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

فیض‌الله عرب‌سرخی گفت‌: چون نسل حاضر در 50 سال گذشته انقلاب را تجربه کرده و هزینه‌های آن را هم متحمل شده،‌ به سمت روش‌های انقلابی نخواهد رفت. پس وقتی قرار بر کنار گذاشتن این شکل از روش گذاشته می‌شود، اگر طرفدار تغییر و بهبود باشیم، روشی که برای ما باقی می‌ماند،‌ نمی‌تواند چیزی جز روش اصلاحی باشد.