پیامد ادامه قطع برق در ایران برای مردم و واحدهای تولیدی | DW | 27.06.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

با آغاز تابستان و افزایش دما انتظار می‌رود ساعت‌های قطع برق افزایش یابد و در برخی مناطق تا شهریور ادامه داشته باشد. قطع برق تامین آب لوله‌کشی و فعالیت صنایع را هم با معضلات جدی روبرو کرده است.