گسترش اعتصابات سراسری کارگران در ایران

Redirecting to full article in 0 second(s)...

اعتصاب کارگران شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی در حالی وارد روز چهارم شد که کارگران شرکتهایی چون پتروپالایش کنگان، تلمبه‌خانه 5 شرکت پایندان بندر