«شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی برنامه ریزی شده نبود»

Redirecting to full article in 0 second(s)...

گزارش هیئت تحقیق درباره سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که از سوی دولت کانادا انجام شده نشان می‌دهد که ایران از قبل برنامه‌ای برای شلیک به هواپیمای اوکراینی نداشته است.