دایی در واکنش به شکسته شدن رکوردش: کریس، تو بهترینی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

آقای گل فوتبال جهان با نسبت به شکسته شدن رکوردش توسط مهاجم پرتغالی واکنش نشان داد.