ده کشوری که بیشترین ضایعات پلاستیکی را به اقیانوس می‌ریزند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

زباله‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین نگرانی‌های زیست‌محیطی است که انسان قرن ۲۱ با آن روبه روست. اما کدام کشورها بیشترین زباله‌ها را به اقیانوس می‌ریزند؟