سخنگوی دولت: آرای باطله نشانه عدم باور به تغییرات است | DW | 22.06.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت دوازدهم در پاسخ به پرسشی درباره میزان بالای آرای باطله و عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت که این می‌تواند محصول 'بی‌تفاوتی به نهاد انتخابات' و 'عدم باور به تغییرات' باشد.