لغو ممنوعیت تردد شبانه در ۲۷ و ۲۸ خردادماه

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: شب جمعه و شب شنبه یعنی ۲۷ و ۲۸ خرداد منع تردد شبانه لغو و خودروها جریمه نمی شوند.