نوبت واکسیناسیون کرونا در ترکیه به افراد 40 سال رسید

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزیر بهداشت ترکیه از آغاز واکسیناسیون گروه سنی 40 سال و بالاتر خبر داد. - خبرگزاری آناتولی