سه فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل در قدس بازداشت شدند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نظامیان اسرائیل با حمله به تجمع فلسطینیان در قدس اشغالی 3 نفر از آنها را بازداشت کردند. - خبرگزاری آناتولی