آغاز محدودیت تردد در سراسر ترکیه جهت مبارزه با شیوع کرونا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

محدودیت تردد در سراسر ترکیه در راستای مبارزه با ویروس کرونا آغاز شده و تا ساعت 05.00 صبح روز دوشنبه ادامه می‌یابد. - خبرگزاری آناتولی