برای تحول عظیم پا به میدان گذاشتم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای تحول عظیم پا به میدان گذاشتم؛ من صدای جوانان، زنان بانوان و دختران هستم. صدای سربازان و آسیب دیدگان از بورس هستم من رقیب خود را شخص نمی‌دانم.