دو تابعیتی‌ بودن فرزند علیرضا زاکانی صحت ندارد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ستاد علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که «دوتابعیتی‌ بودن فرزند علیرضا زاکانی صحت ندارد.»